ZAVRŠNA STRANICA "Trstenički  BAROMETAR"

 E - mail kontakt adresa:  klimatologija@gmail.com
Sajt izradio i uredio:  Dragan Bokan  ...  Trstenik, jula 2018.godine

Ovaj meteorološki sajt preuzimaju stručni "Svet meteorologije" na adresi: meteologos.rs i najposećeniji trstenički sajt "Trsteničani" na adresi: trstenicani.rs  ...  Hvala na poseti !
© 2018 - 2019


  • ss-l16002.jpg  • ss-l1600-3.jpg